Máy bơm PANASONIC

Bơm chân không.GP_350JA
3.800.000₫

Bơm Chân Không Công suất :350 Watt Điện áp : ...

Xem nhanh
Bơm chân không.GP_200JX
1.400.000₫

Bơm Chân Không Công suất : 200 Watt ...

Xem nhanh
Bơm chân không.GP_129JX
1.200.000₫

Bơm Chân Không Công suất : 125 Watt ...

Xem nhanh
Bơm hút sâu.GN_125H Bơm hút sâu.GN_125H
Bơm hút sâu.GN_125H
2.900.000₫

Bơm Chân Không Công suất : 750 Watt ...

Xem nhanh
Bơm chân không,tự động.
3.050.000₫

Bơm Chân Không,Tự Động Công suất : 125 Watt ...

Xem nhanh
Bơm chân không,tự động.
2.000.000₫

Bơm Chân Không,Tự Động Công suất : 125 Watt ...

Xem nhanh
Bơm chân không,tự động.
1.500.000₫

Bơm Chân Không,tự động Công suất : 125 Watt ...

Xem nhanh