Máy bơm MATRA

Bơm Chìm MBF-7500 Bơm Chìm MBF-7500

Bơm Chìm MBF-7500

16.200.000₫
Bơm Chìm MBF-7500
16.200.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MBF-5500 Bơm Chìm MBF-5500

Bơm Chìm MBF-5500

13.800.000₫
Bơm Chìm MBF-5500
13.800.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MBF-3700 Bơm Chìm MBF-3700

Bơm Chìm MBF-3700

12.600.000₫
Bơm Chìm MBF-3700
12.600.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MBA-2200 Bơm Chìm MBA-2200

Bơm Chìm MBA-2200

5.940.000₫
Bơm Chìm MBA-2200
5.940.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MBA-1500 Bơm Chìm MBA-1500

Bơm Chìm MBA-1500

5.640.000₫
Bơm Chìm MBA-1500
5.640.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MBA-1100 Bơm Chìm MBA-1100

Bơm Chìm MBA-1100

4.380.000₫
Bơm Chìm MBA-1100
4.380.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm chìm MBA-750 Bơm chìm MBA-750

Bơm chìm MBA-750

3.960.000₫
Bơm chìm MBA-750
3.960.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm chìm MBA-550 Bơm chìm MBA-550

Bơm chìm MBA-550

3.240.000₫
Bơm chìm MBA-550
3.240.000₫

Bơm thả chìm thải bẩn công suất lớn Công suất: ...

Xem nhanh
Bơm chìm MTS-400 Bơm chìm MTS-400

Bơm chìm MTS-400

2.400.000₫
Bơm chìm MTS-400
2.400.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.4 kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm MTS-250 Bơm chìm MTS-250

Bơm chìm MTS-250

2.100.000₫
Bơm chìm MTS-250
2.100.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.25 kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm MST-150 Bơm chìm MST-150

Bơm chìm MST-150

1.920.000₫
Bơm chìm MST-150
1.920.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.15 kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm 2SS-1500F Bơm chìm 2SS-1500F

Bơm chìm 2SS-1500F

3.840.000₫
Bơm chìm 2SS-1500F
3.840.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 1.5 kw ...

Xem nhanh
Bơm Chìm 2SS-1100F Bơm Chìm 2SS-1100F

Bơm Chìm 2SS-1100F

3.660.000₫
Bơm Chìm 2SS-1100F
3.660.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.75 kw Hmax: 38m Qmax: 12m3/h

Xem nhanh
Bơm chìm 2SS-700F Bơm chìm 2SS-700F

Bơm chìm 2SS-700F

3.240.000₫
Bơm chìm 2SS-700F
3.240.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.75 kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm SS-750F Bơm chìm SS-750F

Bơm chìm SS-750F

3.500.000₫
Bơm chìm SS-750F
3.500.000₫

BƠM THẢ CHÌM ...

Xem nhanh
Bơm Chìm MVS 20-1 Bơm Chìm MVS 20-1

Bơm Chìm MVS 20-1

3.660.000₫
Bơm Chìm MVS 20-1
3.660.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 1.5 kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm MVS 10-1 Bơm chìm MVS 10-1

Bơm chìm MVS 10-1

3.060.000₫
Bơm chìm MVS 10-1
3.060.000₫

BƠM THẢ CHÌM Công suất: 0.75 kw ...

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 24 - (Ô 60)
12.420.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 7.5kw Hmax: 114m Qmax: 20m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 18 - (Ô 60)
10.240.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 5.5kw Hmax: 79m Qmax: 20m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 14 - (Ô 60)
8.250.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 4kw Hmax: 62m Qmax: 20m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 10 - (Ô 60)
7.240.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 3kw Hmax: 44 m Qmax: 20m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 22 - (Ô 60)
10.825.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 5.5kw Hmax: 109m Qmax: 14m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 17 - (Ô 60)
8.590.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất: 4kw Hmax: 82m Qmax: 14m3

Xem nhanh
Bơm hỏa tiễn R95 - MA - 10 - (Ô 60)
5.445.000₫

Bơm thả chìm cánh nhựa 4'' Công suất : 2.2kw Hmax: 44m Qmax: 14m3

Xem nhanh