Máy bơm LEPONO

Máy bơm nước 5XCM-100S
2.420.000₫

Máy bơm nước bán chân không Công suất : 0.9kw...

Xem nhanh
Máy bơm nước 4XCM-100S
2.210.000₫

Máy bơm nước bán chân không Công suất : ...

Xem nhanh
Máy bơm nước APm 75
1.430.000₫

Máy bơm nước chân không,đầu chuột Công suất : 0.75kw...

Xem nhanh
Máy bơm nước XKM 60-1
900.000₫

Máy bơm nước chân không,đầu chuột Công suất : 0.37kw ...

Xem nhanh
Máy bơm chân không XKSm 80-1
1.465.000₫

Máy bơm nước chân không Công suất : 0.75kw ...

Xem nhanh
Máy bơm chân không XKSm 60-1
900.000₫

Máy bơm nước chân không Công suất : 0.37kw ...

Xem nhanh
Máy bơm nước LKSm-130A
1.100.000₫

Máy bơm nước chân không,loại tự động Công suất : 0.125kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm XKS-750SW Bơm chìm XKS-750SW

Bơm chìm XKS-750SW

1.644.000₫
Bơm chìm XKS-750SW
1.644.000₫

Bơm thả chìm Công suất : 0.75kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm XKS-750S Bơm chìm XKS-750S

Bơm chìm XKS-750S

1.525.000₫
Bơm chìm XKS-750S
1.525.000₫

Bơm thả chìm Công suất : 0.75kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm XKS-750P Bơm chìm XKS-750P

Bơm chìm XKS-750P

1.200.000₫
Bơm chìm XKS-750P
1.200.000₫

Bơm thả chìm Công suất : 0.75kw ...

Xem nhanh
Bơm chìm XKS-400S Bơm chìm XKS-400S

Bơm chìm XKS-400S

1.320.000₫
Bơm chìm XKS-400S
1.320.000₫

Bơm thả chìm Công suất :0.4kw Hmax:7m Qmax:150l/min Toàn...

Xem nhanh
Máy bơm nước CM
Liên hệ

MODEL KW HP ...

Máy bơm hút sâu XDP 370A/1
1.776.000₫

Bơm 2 họng hút sâu Điện áp : 220v Lương lượng: tối đa 4.2 m3/h ...

Xem nhanh
2XCM 25/160A 2XCM 25/160A

2XCM 25/160A

4.535.000₫
2XCM 25/160A
4.535.000₫

Bơm ly tâm 2 tầng cánh Điện áp: 220v & 380v Lương lượng: tối đa 10.8 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
2XCM 25/160B 2XCM 25/160B

2XCM 25/160B

3.335.000₫
2XCM 25/160B
3.335.000₫

Bơm ly tâm 2 tầng cánh Điện áp: 220v & 380v Lương lượng: tối đa 9.6 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
XHM-7BR XHM-7BR

XHM-7BR

5.268.000₫
XHM-7BR
5.268.000₫

Bơm ly tâm Điện áp: 220 & 380v Lương lượng: tối đa 78 m3/h Tổng cột áp: 22m ...

Xem nhanh
XHM-7AR XHM-7AR

XHM-7AR

8.195.000₫
XHM-7AR
8.195.000₫

Bơm ly tâm Điện áp: 380 v Lương lượng: tối đa 132 m3/h Tổng cột áp: 19m Công...

Xem nhanh
XHM-6AR XHM-6AR

XHM-6AR

4.810.000₫
XHM-6AR
4.810.000₫

Bơm ly tâm Điện áp: 220 & 380v Lương lượng: tối đa 72 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
XHM-6BR XHM-6BR

XHM-6BR

3.685.000₫
XHM-6BR
3.685.000₫

Bơm ly tâm Điện áp: 220 & 380v Lương lượng: tối đa 66 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
XHM-6B XHM-6B

XHM-6B

3.410.000₫
XHM-6B
3.410.000₫

Bơm ly tâm Lương lượng: tối đa 66 m3/h Tổng cột áp: 14.7m Công suất: 1.5 kW Họng hút...

Xem nhanh
XHM-5BM XHM-5BM

XHM-5BM

2.700.000₫
XHM-5BM
2.700.000₫

Bơm ly tâm Lương lượng: tối đa 30 m3/h Tổng cột áp: 20.2m Công suất: 1.5 kW Họng hút...

Xem nhanh
XHM-5B XHM-5B

XHM-5B

1.896.000₫
XHM-5B
1.896.000₫

Bơm ly tâm tự mồi Lương lượng: tối đa 30 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
MJWM/ 3BL MJWM/ 3BL

MJWM/ 3BL

3.204.000₫
MJWM/ 3BL
3.204.000₫

Bơm ly tâm tự mồi Lương lượng: tối đa 7 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh
MJWM/ 3CL MJWM/ 3CL

MJWM/ 3CL

3.132.000₫
MJWM/ 3CL
3.132.000₫

Bơm ly tâm tự mồi Lương lượng: tối đa 6 m3/h Tổng cột áp: ...

Xem nhanh