Đèn sưởi nhà tắm

Đèn sưởi nhà tắm Heizen 2 bóng HE-HW-2S
1.210.000₫

2 bóng sưởi 2 mức thổi gió nóng Công suất 2100 w Chiều dài 53 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Heizen 1 bóng HE-IT176
1.050.000₫

Đèn sưởi không chói mắt Thích hợp cho trẻ em 1 bóng sưởi dạng ống Chiều dài 55 cm Công suất 800 w

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Heizen 3 bóng HE-3B176
1.050.000₫

3 bóng sưởi Công suất 825 w Chiều dài 53 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Heizen 2 bóng HE-2B176
935.000₫

2 bóng sưởi Công suất 550 w Chiều dài 40 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-HW-S
1.035.000₫

2 bóng sưởi 2 mức thổi gió nóng Công suất 2100 w Chiều dài 55 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 4 bóng K4B-S/K4B-G
1.035.000₫

4 bóng sưởi 1 bóng chiếu sáng Công suất 1140 w Điều chỉnh góc độ chiếu 2 mầu bạc và vàng

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 3bóng K3B-S/K3B-G
880.000₫

3 bóng sưởi Công suất 825 w Chiều dài 50 cm 2 màu bạc và vàng

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng K2B-S/K2B-G
780.000₫

2 bóng sưởi Công suất 550 w Chiều dài 40 cm 2 màu bạc và vàng

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2BHW
990.000₫

2 bóng sưởi 2 mức thổi gió nóng Công suất 2050 w Chiều dài 50 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B176
990.000₫

4 bóng sưởi 1 bóng chiếu sáng Loại âm trần Quạt thông giá 240 m3/h Công suất 1180 w

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Häns 4 bóng H4B110
990.000₫

4 bóng sưởi 1 bóng chiếu sáng Loại treo tường Công suất 1140 w Điều chỉnh góc độ chiếu

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Häns 3 bóng H3B110
850.000₫

3 bóng sưởi Công suất 825 w Chiều dài 52 cm

Xem nhanh
Đèn sưởi nhà tắm Häns 2 bóng H2B610
755.000₫

2 bóng sưởi Công suất 550 w Chiều dài 40 cm

Xem nhanh