Bơm hỏa tiễn R95 - DG - 14 - (Ô 60)

Thương hiệu: |

8.250.000₫

 Bơm thả chìm cánh nhựa 4''
 Công suất: 4kw 
 Hmax: 62m 
 Qmax: 20m3