Bơm chìm DC-3012

Thương hiệu: |

1.960.000₫

Bơm thả chìm thân nhựa
Công suất 
Hmax : 6m
Qmax : 11.3m3/h
Bơm ác quy chạy điện 12V
Dùng bơm tàu thủy