Bơm chìm DC-1812

Thương hiệu: |

800.000₫

Bơm thả chìm thân nhựa
Công suất
Hmax : 5m
Qmax : 6.2m3/h
Bơm ác quy chạy điện 12V
Dùng bơm tàu thủy